Regulamin „KOLOROWEGO KONKURSU” ogłoszonego dnia 28.11.2021r.

1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, nie spokrewnieni z organizatorką, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki. Zachęcam, aby udział w konkursie brali przede wszystkim pacjenci onkologiczni; nie będzie to jednak weryfikowane.

3. Nagrodami w konkursie są zestawy upominków, których zdjęcia i opisy zostały zamieszczone w poście konkursowym. Fundatorem części nagród jest organizacja Daj coś kolorowego w Łodzi. Nagrodzonych zostanie maksymalnie 8 uczestników konkursu. Jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jeden zestaw upominków. Uczestnicy konkursu proszeni są o podanie numerów zestawów, których wygraną są zainteresowani. W przypadku nie podania numerów, organizator zakłada, że uczestnik jest zainteresowany każdą z nagród. W przypadku, jeśli żaden z uczestników nie będzie zainteresowaną którąś z nagród – może ona nie zostać przyznana. W przypadku zainteresowania uczestników tylko niektórymi zestawami nagród – liczba zwycięzców może być mniejsza. W przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń konkursowych – liczba zwycięzców może być mniejsza.

4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 28.11.2021r. wraz z publikacją wpisu „KOLOROWY KONKURS” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest wstawienie w komentarzu do wpisu „KOLOROWY KONKURS” na stronie wymienionej w pkt.4  zdjęcia będącego uzasadnieniem tezy, że uczestnik lubi kolory. Zdjęcie może, ale nie musi przedstawiać uczestnika. Konkursowe zdjęcie może być opatrzone podpisem, ale nie jest to wymagane. Wskazane jest natomiast podanie numerów nagród, zgodnie z pkt. 3 niniejszego regulaminu. Propozycje wstawione pod innymi wpisami lub dostarczone organizatorowi w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w konkursie. W przypadku, gdyby jeden uczestnik zgłosił do konkursu więcej niż jedno zdjęcie, pod uwagę będzie wzięte tylko to, które zostało wstawione jako pierwsze.

6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu wyłącznie zdjęcia przez siebie wykonane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie praw autorskich.

7. Zdjęcia zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu.

8. Zwycięzców konkursu wybierze organizator. Głosy  w postaci „polubień” lub komentarzy pod zdjęciami konkursowymi mogą być dla organizatora wskazówką w wyborze zwycięzców, ale nie są decydujące. Decyzję, kto otrzyma którą nagrodę – podejmuje organizator,  w miarę możliwości biorąc pod uwagę preferencje uczestników, z zastrzeżeniem pkt. 3.

9. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 03.12.2021r. o godzinie 20:00. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 08.12.2021r.  na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkowników, którzy wygrali konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.

11. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcami konkursu, w celu ustalenia danych do wysłania nagrody.

12. Koszty wysyłki nagrody ponosi organizator konkursu.