Regulamin konkursu „BEZ ZŁOTÓWEK”

1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, nie spokrewnieni z organizatorką, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

3. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda, w skład której wchodzą dwa kosmetyki ufundowane przez firmę BJB Cosmetics:

oraz niespodzianka związana z tematyką onkologiczną.

Nagrodzony zostanie jeden uczestnik konkursu.

4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 02.08.2023r. wraz z publikacją wpisu „BEZ ZŁOTÓWEK” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest napisanie w komentarzu pod wpisem, o którym mowa w pkt.4, odpowiedzi na pytanie „Jakie bezpłatne formy wsparcia leczenia onkologicznego możesz polecić innym pacjentom?”. Komentarz może, ale nie musi zawierać zdjęcia lub inne grafiki.  Może zawierać linki do polecanych stron, organizacji, wydarzeń, itp. Może dotyczyć różnych aspektów wsparcia zdrowia psychicznego i fizycznego pacjentów onkologicznych.  Zgłoszenia konkursowe wstawione pod innymi wpisami, czy udostępnieniami posta konkursowego lub dostarczone organizatorowi w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w konkursie.

6. Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę komentarzy.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie praw autorskich.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia komentarzy, które w jego ocenie będą narażały innych Czytelników na niebezpieczeństwo lub będą stały w opozycji (nie uzupełnieniu) do metod leczenia udowodnionych naukowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skorzystanie z polecanych metod wsparcia; w razie jakichkolwiek wątpliwości, rekomenduje konsultację z lekarzem prowadzącym. Komentarze zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu. 

9. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która pod swoim komentarzem zbierze największą liczbę polubień. Polubienia pod różnymi komentarzami jednej osoby nie sumują się. W przypadku jednakowej liczby polubień w momencie zakończenia konkursu, organizator wybierze zwycięzcę spośród osób, których posty miały największą liczbę polubień. „Polubienia” w postaci kliknięcia w ikonki „Przykro mi” albo „Wrr” nie będą brane pod uwagę przy liczeniu głosów, a organizator ze szczególną uważnością przyjrzy się proponowanej metodzie wsparcia oznaczonej przez innych Czytelników w ten sposób.

10. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 16.08.2023r. o godzinie 22:00. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku braku zgłoszeń spełniających kryteria konkursu  – organizator zastrzega możliwość  przedłużenia czasu konkursu.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 30.08.2023r.  (nie dotyczy ewentualności przedłużenia konkursu, które zostało opisane w pkt. 10 niniejszego regulaminu) na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkownika, który wygrał konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczania informacji związanych z konkursem na wszystkich prowadzonych przez siebie kanałach medialnych (FB, IG, WWW). Uczestnicy konkursu zamieszczając swoje wpisy konkursowe wyrażają zgodę na publikację (wraz z podaniem nazwy użytkownika) na wszystkich tych kanałach.

14. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcą konkursu, w celu ustalenia danych do wysłania nagrody.

15. Koszty wysyłki nagrody na terenie Polski ponosi organizator konkursu. Koszty wysyłki poza granicę Polski pokrywa zwycięzca konkursu.