Regulamin konkursu „BIAŁA ŁUSKA”

1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, nie spokrewnieni z organizatorką, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

3. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda, w skład której wchodzą trzy kosmetyki ufundowane przez firmę MediKur:

Nagrodzony zostanie jeden uczestnik konkursu.

4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 03.05.2023r. wraz z publikacją wpisu „BIAŁA ŁUSKA” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest napisanie w komentarzu pod wpisem, o którym mowa w pkt.4, odpowiedzi na pytanie „Jak dbasz o swoją skórę w trakcie leczenia onkologicznego lub po nim?”. Komentarz może, ale nie musi zawierać zdjęcia lub inne grafiki.  Zgłoszenia konkursowe wstawione pod innymi wpisami, czy udostępnieniami posta konkursowego lub dostarczone organizatorowi w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w konkursie. Komentarze, w których będzie podana nazwa własna konkretnych kosmetyków czy innych produktów nie będą brane pod uwagę.

6. Każdy Uczestnik może załączyć dowolną liczbę komentarzy, ale będzie brany pod uwagę tylko ten, który został zmieszczony jako pierwszy przez danego Uczestnika (pierwszy spełniający warunki konkursowe).

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie praw autorskich.

8. Komentarze zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu.

9. Zwycięzców konkursu wybierze organizator. Głosy  w postaci „polubień” lub komentarzy pod zdjęciami konkursowymi mogą być dla organizatora wskazówką w wyborze zwycięzców, ale nie są decydujące. 

10. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 15.05.2023r. o godzinie 22:00. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku braku zgłoszeń spełniających kryteria konkursu  – organizator zastrzega możliwość  przedłużenia czasu konkursu.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 25.05.2023r.  (nie dotyczy ewentualności przedłużenia konkursu, które zostało opisane w pkt. 10 niniejszego regulaminu) na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkowników, którzy wygrali konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczania informacji związanych z konkursem na wszystkich prowadzonych przez siebie kanałach medialnych (FB, IG, WWW). Uczestnicy konkursu zamieszczając swoje wpisy konkursowe wyrażają zgodę na publikację (wraz z podaniem nazwy użytkownika) na wszystkich tych kanałach.

14. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcami konkursu, w celu ustalenia danych do wysłania nagrody.

15. Koszty wysyłki nagrody ponosi organizator konkursu.