Regulamin konkursu „BIAŁY PIĘKNIŚ”

1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, nie spokrewnieni z organizatorką, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

3. W konkursie przewidziane są trzy równorzędne nagrody – książki pt. „Nie ma żadnego jutra. Jak rak żołądka uratował mi życie” Anity Wojtaś-Jakubowskiej. Jeden Uczestnik konkursu może wygrać tylko jeden egzemplarz książki.

4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 21.01.2024r. wraz z publikacją wpisu „BIAŁY PIĘKNIŚ” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest napisanie w komentarzu pod wpisem (wyłącznie na FB), o którym mowa w pkt.4 swojego sposobu/sposobów na mobilizację/motywację w trakcie leczenia onkologicznego. Komentarz może, ale nie musi zawierać zdjęcia lub inne grafiki.  Zgłoszenia konkursowe wstawione pod innymi wpisami, czy udostępnieniami posta konkursowego lub dostarczone organizatorowi w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w konkursie.

6. Każdy Uczestnik może załączyć dowolną liczbę komentarzy, ale będzie brany pod uwagę tylko ten, który został zmieszczony jako pierwszy przez danego Uczestnika (pierwszy spełniający warunki konkursowe).

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie praw autorskich.

8. Komentarze zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu.

9. Zwycięzców konkursu wybierze organizator. Głosy  w postaci „polubień” lub komentarzy pod wpisami konkursowymi mogą być dla organizatora wskazówką w wyborze zwycięzców, ale nie są decydujące. 

10. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 05.02.2024r. o godzinie 22:00. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku braku zgłoszeń spełniających kryteria konkursu  – organizator zastrzega możliwość  przedłużenia czasu konkursu.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 18.02.2024r.  (nie dotyczy ewentualności przedłużenia konkursu, które zostało zastrzeżone w pkt. 10 niniejszego regulaminu) na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkowników, którzy wygrali konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczania informacji związanych z konkursem na wszystkich prowadzonych przez siebie kanałach medialnych (FB, IG, WWW). Uczestnicy konkursu zamieszczając swoje wpisy konkursowe wyrażają zgodę na publikację (wraz z podaniem nazwy użytkownika) na wszystkich tych kanałach.

14. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcami konkursu, w celu ustalenia danych do wysłania nagrody.

15. Koszty wysyłki nagrody na terenie Polski ponosi organizator konkursu. Koszty wysyłki nagrody poza granicę Polski pokrywa zwycięzca.