Regulamin konkursu „CZERWONE GARDŁO”

1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, nie spokrewnieni z organizatorką, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

3. W konkursie przewidziane jest pięć równorzędnych nagród,  każda z nich składa się z zestawu dwóch produktów – piany ALFA MED i płynu do płukania jamy ustnej ALFA MED.  

Nagrodzonych zostanie maksymalnie 5 uczestników konkursu. Jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę. W przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń konkursowych – organizator zastrzega możliwość nie przyznania wszystkich nagród lub przedłużenia czasu konkursu.

4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 24.07.2022r. wraz z publikacją wpisu CZERWONE GARDŁO” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest napisanie w komentarzu do wpisu, o którym mowa w pkt.4, dlaczego chciałyby zdobyć produkty będące nagrodami.  Uczestnik może opisać swoje aktualne problemy w obrębie jamy ustnej lub planowane leczenie, które niesie prawdopodobieństwo takich powikłań. Wpis może, ale nie musi zawierać zdjęcia lub inne grafiki.  Zgłoszenia konkursowe wstawione pod innymi wpisami, czy udostępnieniami posta konkursowego lub dostarczone organizatorowi w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w konkursie.

6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu wyłącznie opisy i ewentualne zdjęcia/grafiki będące ich własnością. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie praw autorskich.

7. Komentarze zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu.

8. Zwycięzców konkursu wybierze organizator. Głosy  w postaci „polubień” lub komentarzy pod zdjęciami konkursowymi mogą być dla organizatora wskazówką w wyborze zwycięzców, ale nie są decydujące. 

9. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 01.08.2022r. o godzinie 22:00. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdyby do tego terminu nie pojawiło się minimum 5 komentarzy spełniających warunki konkursu, czas trwania konkursu zostanie przedłużony. Pierwszeństwo w zdobyciu nagród będą miały osoby, które napiszą komentarz do pierwotnie przewidzianego terminu zakończenia.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 14.08.2022r.  (nie dotyczy ewentualności przedłużenia konkursu, które zostało opisane w pkt. 6 niniejszego regulaminu) na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkowników, którzy wygrali konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczania informacji związanych z konkursem na wszystkich prowadzonych przez siebie kanałach medialnych (FB, IG, WWW). Uczestnicy konkursu zamieszczając swoje wpisy konkursowe wyrażają zgodę na publikację na wszystkich tych kanałach.

12. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcami konkursu, w celu ustalenia danych do wysłania nagrody.

13. Koszty wysyłki nagrody ponosi organizator konkursu.