Regulamin konkursu „CZERWONE OCZY”

1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, nie spokrewnieni z organizatorką, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

3. W konkursie przewidziane są trzy równorzędne nagrody,  każda z nich to książka dla dzieci pt. „Bujasz babuniu” Katarzyny Kazimierczak-Chalcińskiej i Doroty Wyszomirskiej.

Nagrodzonych zostanie maksymalnie 3 uczestników konkursu. Jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę. W przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń konkursowych – organizator zastrzega możliwość nie przyznania wszystkich nagród.

4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 01.06.2022r. wraz z publikacją wpisu CZERWONE OCZY” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest napisanie w komentarzu do wpisu, o którym mowa w pkt.4  imienia dziecka, które ma otrzymać książkę oraz krótkiej informacji  tym, jaką rolę to dziecko odgrywa w dbaniu o zdrowie czy leczeniu osoby dorosłej – autora komentarza. Opis może nawiązywać zarówno do dbania o zdrowie w zakresie profilaktyki, jak i procesu leczenia. Wpis nie musi zawierać zdjęcia. Zdjęcie może być dodatkiem, ale nie będzie brane pod uwagę w ocenianiu zgłoszenia. Liczy się sam opis – jego oryginalność, wiarygodność, emocjonalność i zgodność z tematem zadania konkursowego. Propozycje wstawione pod innymi wpisami, czy udostępnieniami posta konkursowego lub dostarczone organizatorowi w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w konkursie. W przypadku, gdyby jeden uczestnik zgłosił do konkursu więcej niż jeden komentarz z opisem i imieniem, pod uwagę będzie wzięty tylko ten, który został wstawiony jako pierwszy.

6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu wyłącznie opisy będące ich własnością. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie praw autorskich.

7. Komentarze zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu.

8. Zwycięzców konkursu wybierze organizator. Głosy  w postaci „polubień” lub komentarzy pod zdjęciami konkursowymi mogą być dla organizatora wskazówką w wyborze zwycięzców, ale nie są decydujące. 

9. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 06.06.2022r. o godzinie 22:00. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 13.06.2022r.  na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkowników, którzy wygrali konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczania informacji związanych z konkursem na wszystkich prowadzonych przez siebie kanałach medialnych (FB, IG, WWW). Uczestnicy konkursu zamieszczając swoje wpisy konkursowe wyrażają zgodę na publikację na wszystkich tych kanałach.

12. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcami konkursu, w celu ustalenia danych do wysłania nagrody.

13. Koszty wysyłki nagrody ponosi organizator konkursu.