Regulamin konkursu „NIC POSYPANE CZYMŚ BIAŁYM”

1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, nie spokrewnieni z organizatorką, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

3. W konkursie przewidziane są trzy zestawy nagród, w skład każdego z zestawów  wchodzą:
płyn do płukania AlfaMed
piana do pielęgnacji jamy ustnej AlfaMed

Nagrodzonych zostanie maksymalnie 3 uczestników konkursu. Jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jeden zestaw nagród. W przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń konkursowych – organizator zastrzega możliwość nie przyznania wszystkich nagród lub przedłużenia czasu konkursu.

4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 15.01.2023r. wraz z publikacją wpisu „NIC POSYPANE CZYMŚ BIAŁYM” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest opisanie w komentarzu pod wpisem, o którym mowa w pkt.4, ulubionej potrawy karnawałowej. Komentarz może, ale nie musi zawierać zdjęcia lub inne grafiki.  Zgłoszenia konkursowe wstawione pod innymi wpisami, czy udostępnieniami posta konkursowego lub dostarczone organizatorowi w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w konkursie.

6. Każdy Uczestnik może załączyć dowolną liczbę komentarzy, ale będzie brany pod uwagę tylko ten, który został zmieszczony jako pierwszy przez danego Uczestnika (pierwszy spełniający warunki konkursowe).

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie praw autorskich.

8. Komentarze zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu.

9. Zwycięzców konkursu wybierze organizator. Głosy  w postaci „polubień” lub komentarzy pod zgłoszeniami konkursowymi mogą być dla organizatora wskazówką w wyborze zwycięzców, ale nie są decydujące. Oceniana będzie oryginalność, forma, szczerość i wszelkie aspekty odbioru emocjonalnego komentarza zgłoszeniowego.

10. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 18.01.2023r. o godzinie 22:00. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdyby do tego terminu nie pojawiła się wystarczająca liczba komentarzy do rozdania wszystkich nagród, czas trwania konkursu może zostać przedłużony lub nie wszystkie nagrody zostaną rozdane.  Pierwszeństwo w zdobyciu nagród będą miały osoby, które napiszą komentarz do pierwotnie przewidzianego terminu zakończenia.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 26.01.2023r.  (nie dotyczy ewentualności przedłużenia konkursu, które zostało opisane w pkt. 10 niniejszego regulaminu) na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkowników, którzy wygrali konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczania informacji związanych z konkursem na wszystkich prowadzonych przez siebie kanałach medialnych (FB, IG, WWW). Uczestnicy konkursu zamieszczając swoje wpisy konkursowe wyrażają zgodę na publikację na wszystkich tych kanałach.

14. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcami konkursu, w celu ustalenia danych do wysłania nagrody.

15. Koszty wysyłki nagrody ponosi organizator konkursu.