Regulamin konkursu „Pięknie mi w tym kolorze”

1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, nie spokrewnieni z organizatorką, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

3. W konkursie przeznaczona jest jedna nagroda główna (książka „RAKIETY Pięknem w raka” i zestaw 3 kosmetyków Gift of Nature – „Do skóry pięknej choć wrażliwej”) oraz dwa wyróżnienia (książki  „RAKIETY Pięknem w raka”). Nagrodzonych zostanie maksymalnie 3 uczestników konkursu. Jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę. W przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń konkursowych – organizator zastrzega możliwość nie przyznania wszystkich nagród.

4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 05.01.2022r. wraz z publikacją wpisu „KONKURS – Pięknie mi w tym kolorze” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest wstawienie w komentarzu do wpisu, o którym mowa w pkt.4  zdjęcia będącego odpowiedzią uczestnika na tytuł posta.  Zdjęcie powinno przedstawiać uczestnika konkursu (możliwe jest nie ujawnianie twarzy – np. zdjęcie tyłem, w masce, itp.) w towarzystwie koloru, który uczestnik uważa za pasujący do niego i podkreślający jego piękno. Organizator konkursu nie narzuca tego, jak przedstawiony zostanie kolor (może to być np. ubranie, peruka, otoczenie, światło, makijaż…). Konkursowe zdjęcie może być opatrzone podpisem, ale nie jest to wymagane. Propozycje wstawione pod innymi wpisami lub dostarczone organizatorowi w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w konkursie. W przypadku, gdyby jeden uczestnik zgłosił do konkursu więcej niż jedno zdjęcie, pod uwagę będzie wzięte tylko to, które zostało wstawione jako pierwsze.

6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu wyłącznie zdjęcia przez siebie wykonane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie praw autorskich.

7. Zdjęcia zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu.

8. Zwycięzców konkursu wybierze organizator. Głosy  w postaci „polubień” lub komentarzy pod zdjęciami konkursowymi mogą być dla organizatora wskazówką w wyborze zwycięzców, ale nie są decydujące. 

9. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 10.01.2022r. o godzinie 20:00. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 19.01.2022r.  na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkowników, którzy wygrali konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczania informacji związanych z konkursem na wszystkich prowadzonych przez siebie kanałach medialnych (FB, IG, WWW). Uczestnicy konkursu zamieszczając swoje zdjęcia konkursowe wyrażają zgodę na publikację na wszystkich tych kanałach.

12. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcami konkursu, w celu ustalenia danych do wysłania nagrody.

13. Koszty wysyłki nagrody ponosi organizator konkursu.