Regulamin konkursu „Przeczytajcie różową książkę”

1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, nie spokrewnieni z organizatorką, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

3. W konkursie przeznaczona jest jedna nagroda (książka „Przebudzenie. Zapiski z życia z zaawansowanym rakiem” Agnieszki Wagner). W przypadku braku  zgłoszeń konkursowych spełniających warunki niniejszego regulaminu – organizator zastrzega możliwość nie przyznania wszystkich nagród.

4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 03.04.2022r. wraz z publikacją wpisu „Przeczytajcie różową książkę” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest wstawienie w komentarzu do wpisu, o którym mowa w pkt.4  komentarza z odpowiedzią na pytanie: Co dla ciebie oznacza „leczenie paliatywne”? Propozycje wstawione pod innymi wpisami lub dostarczone organizatorowi w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w konkursie. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę komentarzy.

6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu wyłącznie swoje wypowiedzi. Jeśli będą zawierać cytat, to powinno to zostać wyraźnie oznaczone, a źródło cytatu podane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie praw autorskich.

7. Komentarze zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu.

8. Zwycięzcę konkursu wybierze organizator. Głosy  w postaci „polubień” lub komentarzy pod komentarzami konkursowymi mogą być dla organizatora wskazówką w wyborze zwycięzców, ale nie są decydujące. 

9. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 11.04.2022r. o godzinie 22:00. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 17.04.2022r.  na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkownika, który wygrał konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczania informacji związanych z konkursem na wszystkich prowadzonych przez siebie kanałach medialnych (FB, IG, WWW). Uczestnicy konkursu zamieszczając swoje komentarze konkursowe wyrażają zgodę na publikację na wszystkich tych kanałach.

12. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcą konkursu, w celu ustalenia danych do wysłania nagrody.

13. Koszty wysyłki nagrody ponosi organizator konkursu.