Regulamin konkursu „Ściskając w ręku kamyk zielony…”

1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, nie spokrewnieni z organizatorką, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

3. Nagrodami w konkursie są trzy książki (po jednej dla każdego ze zwycięzców):

– „Dziad. On silny, my silniejsi” Joanny Górskiej i Roberta Szulca,

– „Szóste piętro to nie teatr” Anny Bachulskiej-Kossek,

– „Trojanki. Dziesięć prywatnych rad dla początkujących w chemioterapii potrójnie ujemnego raka piersi” Ewy Guderian-Czaplińskiej.

Pierwszeństwo wyboru nagrody będzie zgodne z największą liczbą otrzymanych głosów.  W sprawie wyboru nagrody książkowej organizator będzie się kontaktował ze zwycięzcami po ogłoszeniu wyników konkursu.

4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 27.06.2021r. wraz z publikacją wpisu „Ściskając w ręku kamyk zielony…” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest wstawienie w komentarzu do wpisu „Ściskając w ręku kamyk zielony…” na stronie wymienionej w pkt.4 zdjęcia przedstawiającego podróż w rozumieniu lokalnym lub sentymentalnym – zgodnie z treścią wpisu, o którym mowa w pkt.4. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić dowolną liczbę propozycji, dowolną liczbę komentarzy. Konkursowe zdjęcia mogą być opatrzone podpisem, ale nie jest to wymagane. Propozycje wstawione pod innymi wpisami lub dostarczone organizatorowi w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w konkursie.

6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu wyłącznie zdjęcia przez siebie wykonane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie praw autorskich.

7. Zdjęcia zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu.

8. Zwycięzcą konkursu będzie autor zdjęcia, które uzyska najwięcej głosów, w czasie do zakończenia konkursu, podanym w pkt. 9. Głosy należy oddawać poprzez naciśnięcie ikonki „Lubię to” pod wybranym komentarzem. Rodzaj wybranej grafiki ikonki nie ma znaczenia. Głosy oddane przez autora danej propozycji na swój własny komentarz nie będą brane pod uwagę.

9. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 31.07.2021r. o godzinie 20:00.

10. Policzenie liczby oddanych głosów należy do organizatora konkursu.

11. W przypadku, gdy więcej niż jedno zdjęcie uzyska jedną z trzech najwyższych liczb głosów, zwycięzców konkursu typuje organizator, biorąc pod uwagę emocje, jakie wywołały propozycje – zarówno na stronie wśród osób obserwujących, jak i u samego organizatora.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 04.08.2021r.  na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkowników, którzy wygrali konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.

13. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcami konkursu, w celu ustalenia wyboru nagrody oraz danych do jej wysłania.

14. Koszty wysyłki nagrody ponosi organizator konkursu.