Regulamin konkursu „SZARE DNI”

1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, nie spokrewnieni z organizatorką, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

3. W konkursie przewidziane są nagrody książkowe:

Nagrodzonych zostanie maksymalnie 18 uczestników konkursu. Jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż trzy książki i nie więcej niż jeden egzemplarz danego tytułu. W przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń konkursowych – organizator zastrzega możliwość nie przyznania wszystkich nagród lub przedłużenia czasu konkursu.

4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 30.10.2022r. wraz z publikacją wpisu „SZARE DNI” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.

5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest napisanie w komentarzu pod konkretnym zdjęciem do wpisu, o którym mowa w pkt.4, cytatu z dowolnej książki (niekoniecznie powiązanej z tematyką onkologiczną), który zadziałał na Uczestnika konkursu motywująco, dodał odwagi, siły, czy nadziei.  Obowiązkowe jest podanie tytułu książki i autora. Komentarz może, ale nie musi zawierać zdjęcia lub inne grafiki.  Zgłoszenia konkursowe wstawione pod innymi wpisami, czy udostępnieniami posta konkursowego lub dostarczone organizatorowi w inny sposób, nie będą brane pod uwagę w konkursie.

6. Chcąc wziąć udział w konkursie o konkretną nagrodę książkową, należy dokonać wpisu pod zdjęciem konkretnej książki. Komentarze zamieszczone pod ogólnym wpisem również będą brane pod uwagę w konkursie, ale wówczas nagrody mogą być przyznane losowo, a nie konkretny tytuł, na którym Uczestnikowi najbardziej zależy.

7. Każdy z Uczestników może skomentować dowolną liczbę zdjęć w konkursie, ale pod każdym z nich musi być zaproponowany inny cytat z literatury. W przypadku powtarzających się cytatów, w rozdziale nagród będzie brany pod uwagę tylko ten, który został zmieszczony jako pierwszy przez danego Uczestnika.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie praw autorskich.

9. Komentarze zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu.

10. Zwycięzców konkursu wybierze organizator. Głosy  w postaci „polubień” lub komentarzy pod zdjęciami konkursowymi mogą być dla organizatora wskazówką w wyborze zwycięzców, ale nie są decydujące. 

11. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 14.11.2022r. o godzinie 22:00. Zgłoszenia zamieszczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdyby do tego terminu nie pojawiła się wystarczająca liczba komentarzy do rozdania wszystkich nagród, czas trwania konkursu może zostać przedłużony lub nie wszystkie nagrody zostaną rozdane.  Pierwszeństwo w zdobyciu nagród będą miały osoby, które napiszą komentarz do pierwotnie przewidzianego terminu zakończenia.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 24.11.2022r.  (nie dotyczy ewentualności przedłużenia konkursu, które zostało opisane w pkt. 6 niniejszego regulaminu) na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkowników, którzy wygrali konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczania informacji związanych z konkursem na wszystkich prowadzonych przez siebie kanałach medialnych (FB, IG, WWW). Uczestnicy konkursu zamieszczając swoje wpisy konkursowe wyrażają zgodę na publikację na wszystkich tych kanałach.

14. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcami konkursu, w celu ustalenia danych do wysłania nagrody.

15. Koszty wysyłki nagrody ponosi organizator konkursu.