Regulamin konkursu „Złote myśli”

 1. Organizatorem konkursu jest Agata Wiklik-Szczeblewska właścicielka bloga „Kolorowe raki”.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy mają dostęp i możliwość komentowania na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.
 3. Nagrodą za zwycięstwo w konkursie jest jeden egzemplarz książki pt. „6. piętro to nie teatr”, ufundowanej przez autorkę – panią Annę Bachulską-Kossek.
 4. Rozpoczęcie konkursu następuje w dniu 18.04.2021r. wraz z publikacją wpisu „Złote myśli” na stronie https://www.facebook.com/koloroweraki.
 5. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest napisanie w komentarzu do wpisu „Złote myśli” na stronie wymienionej w pkt.4 sentencji, którą uznają za wspierającą, mobilizującą lub pocieszającą w procesie leczenia choroby onkologicznej lub po odbytym leczeniu. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić dowolną liczbę propozycji, dowolną liczbę komentarzy.
 6. Nie ma ograniczeń odnośnie źródła przytoczonych sentencji; natomiast jeśli stanowią czyjś cytat, to uczestnik konkursu powinien podać jego źródło. Odpowiedzialność w tym zakresie leży po stronie uczestnika konkursu.
 7. Sentencje zawierające treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ewidentnie nie związane z tematem konkursu będą usuwane przez organizatora i nie będą brane pod uwagę w konkursie. Decyzję o usunięciu komentarza podejmuje organizator konkursu.
 8. Zwycięzcą konkursu będzie autor sentencji, która uzyska najwięcej głosów, w czasie do zakończenia konkursu, podanym w pkt. 9. Głosy należy oddawać poprzez naciśnięcie ikonki „Lubię to” pod wybranym komentarzem. Rodzaj wybranej grafiki ikonki nie ma znaczenia. Głosy oddane przez autora danej propozycji na swój własny komentarz nie będą brane pod uwagę.
 9. Zakończenie konkursu nastąpi  w dniu 20.04.2021r. o godzinie 20:00.
 10. Policzenie liczby oddanych głosów należy do organizatora konkursu.
 11. W przypadku, gdy więcej niż jedna sentencja uzyska najwyższą liczbę głosów, zwycięzcę konkursu typuje organizator, biorąc pod uwagę emocje, jakie wywołały propozycje – zarówno na stronie wśród osób obserwujących, jak i u samego organizatora.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21.04.2021r. na fanpagu Kolorowe raki. W ogłoszeniu wyników zostanie podana w poście publicznym nazwa użytkownika, który wygrał konkurs. Tym samym wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikację tych danych w przypadku zwycięstwa.
 13. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcą konkursu, w celu ustalenia danych do wysłania nagrody.
 14. Koszty wysyłki nagrody ponosi organizator konkursu.